K
K
A
A
H
H
V
V
E
E
C
C
İ
İ
P
P
A
A
R
R
K
K
E
E

Taxta arakəsmələr

16-10-2019, 15:43

İstənilən kommersiya məkanında əsas səciyyəvi xüsusiyyətlər imic və abu-havadır. Taxtadan
hazırlanmış ofis arakəsmələri və şəffaf işıqlı konstruksiyalar istənilən kommersiya yerinin qurulmasında böyük
əhəmiyyət kəsb edir.

Dizaynın köməyi ilə bu yerləri müştərilərin davamlı şəkildə ziyarət etdikləri və təkrarən qayıtdıqları
məkana çevirmək lazımdır. Məkanın müxtəlif zonalara ayrılması, vitrin tərtibatı, düzgün işıqlandırma, eləcə də ticarət və
ya ofis otağının dizaynın vacib elementləridir