K
K
A
A
H
H
V
V
E
E
C
C
İ
İ
P
P
A
A
R
R
K
K
E
E

Parket

8-10-2019, 14:09

PARKETLƏR: hazır laklı və ya yağlı   və   laksız olur

Laklı parketlər  Palıd,Qoz,İrocco
Palıd və Qoz parketləri (extra selekt ve natur) və müxtəlif rənglərə bölünür.Hər rəngi hər 3 növə tətbiq etmək olur
İrocco paketlərində isə növ olmur amma iki rəngi olur İROCO DARK VE İROCO LİGHT. 
ÖLÇÜLƏR: Qalınlıq 16 mm ve 18 mm. EN 9 sm ve 12 sm. UZUNLUQ 25 sm dən 105 sm e qədər
 Quruluq 2/100 den 7/100 – ə qədər 
LAKSIZ Parketlər : Palıd. Fıstıq. Göyrüş. Növlər: əla növ (radial ve tangensal) I növ.II növ. 2x növ. III növ. 3x növ ve IV növ. Ölçülər: EN 7 sm 6 sm ve 5 sm. Uzunluq 25 sm dən 50 sm ə qədər
Qalınlıq 16 mm. Quruluq 2/100 dən 7/100 ə qədər